TIEDOSTA, OIVALLA JA KEHITY!

 

Henkilökohtaisen valmennuksen peruslähtökohtana on asiakkaan kuunteleminen. Jokaisella meistä on omanlaisensa taustansa, motiivinsa ja tavoitteensa, ja jotta treenaamisesta saataisiin optimaalista, lähdetään valmennuksessa aina liikkeelle näiden asioiden selvittämisestä. Valmentajana minun tehtäväkseni jää yhdessä asiakkaan kanssa löytää sellainen toimiva ratkaisu, jolla lihaskuntoharjoittelua voidaan toteuttaa tuloksellisesti yksilön tavoitteet, toiveet ja käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Halutessasi voit lukea lisää valmennuksen ja harjoittelemisen taustalla olevista filosofioista ja lähtökohdista. 

Henkilökohtainen valmennus

Henkilökohtaisessa valmennuksessa käymme läpi tavoitteesi, liikkuvuutesi, oikeat liiketekniikat ja varmistamme, että saat valmiudet harjoitella optimaalisesti yksin. Valmennus on yksilöityä ohjausta, jossa otetaan huomioon jokaisen omat lähtökohdat, tavoitteet ja resurssit, ja siten myös jokaisesta valmennuskerrasta muodostuu omanlaisensa kokonaisuus.  Yhden valmennuskerran kesto on yleensä noin 1,5-4 tuntia. Valmennus voidaan toteuttaa myös max. 3 henkilön ryhmissä.  

Harjoitusohjelma

Harjoitusohjelmat suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle erikseen. Ohjelmien suunnittelussa otetaan huomioon mm. toiveesi, aikaresurssisi, aikaisempi liikuntahistoriasi, liikkuvuutesi ja tavoitteesi. Harjoitusohjelman voi tilata myös pelkästään, mutta parhaaseen lopputulokseen päästään, kun ohjelman lisäksi tilaat henkilökohtaista valmennusta. Harjoitusohjelma tehdään sähköiseen muotoon ja siihen on linkitettynä tarvittavat tekniikkavideot ja -ohjeistukset. 

Sportfolio

Sportfolion tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva yksilön fyysisestä suorituskyvystä. Sportfolion avulla yksilö voi itse ohjata harjoitteluaan optimaalisesti jatkossa.
Sportfolioon kuuluu seuraavien osa-alueiden määrittäminen:

 • Työkapasiteetti
 • Nykyinen suorituskyvyn taso suhteessa yksilön potentiaaliin
 • Peruskunnon taso ja valmius harjoitella
 • Liiketekniikat ja lajispesifi voimaharjoittelu
 • Lihasheikkoudet
 • Lihastyötavat ja niiden hyödyntäminen harjoittelussa
 • Muuttuvan vastuksen mahdollisuudet (vastuskumiharjoittelu)
 • Yleinen psyykkinen luonne (ekstrovertti vs introvertti)
 • Psyykkinen kuormansietokyky ja virittäytymisen kontrolloimisen työkalut
 • Voimantuotto (onko yksilö suhteessa nykytasoonsa nopea vai vahva)
 • Yksilön tavoitteet huomioivan lajispesifin harjoittelun kulmakivet

URHEILIJOILLE

Eri lajeihin valmistavassa oheisharjoittelussa voiman eri osa-alueet ovat merkittävässä roolissa. Niiden oikeaoppinen hyödyntäminen erottaa usein menestyvän urheilijan keskiverrosta. Sellaista liikunnanmuotoa, jossa voimakkaampi, nopeampi ja kestävämpi ei lähtökohdiltaan olisi paremmassa asemassa kilpailuun lähdettäessä, on vaikea keksiä.

On tärkeää selvittää, mitä voiman eri osa-alueita yksilö lajissaan tarvitsee. Harjoittelun onnistuneessa suunnittelussa otetaan huomioon lajin luonne ja vaatimukset, mutta myös yksilön taso suhteessa potentiaaliinsa. Edistynyt ja lähellä suorituskykynsä rajoja oleva menestynyt urheilija harjoittelee myös lihaskuntoharjoittelun osalta eri tavoin kuin vasta urheilijapolkunsa alkutaipaleella oleva. Jokainen yksilö on myös ainutlaatuinen kokonaisuus omine heikkouksineen ja vahvuuksineen. Kahta samanlaista harjoitusohjelmaa ei lihaskuntoharjoittelussakaan pidä tehdä. Sportfolio voi keskeisesti auttaa urheilijaa selvittämään, miten yksilö voi harjoittelussaan päästä seuraavalle tasolle.

Lue lisää urheilijoiden oheisharjoittelusta täältä.

ARKILIIKKUJILLE

Normaalille arkiliikkujalle, joka etsii lihaskuntoharjoittelusta yleistä jaksamista ja hyvää oloa arkeen, sportfolio helpottaa liikunnan tuloksellista suunnittelua arjen osana. Kiire on yhä useammin syynä siihen, miksei liikuntaa harrasteta vain sen itsensä vuoksi. Kun harjoittelemaan lähdetään, halutaan tuloksia. Muuhun ei yksinkertaisesti ole aikaa.

Sportfolion avulla saat tarkan kuvan ominaisuuksistasi ja osaat näin suunnata harjoitteluasi oikein. Aikaresursseja säästyy ja suorituskykysi paranee.

Lihaskuntoharjoittelun mahdollisuudet ovat usein väärinymmärrettyjä. Älä anna tietämättömyyden olla kehittymisesi esteenä vaan ota selvää itsestäsi ja rajoistasi, jotta voit tehdä asiat oikein heti ensimmäisellä kerralla.

Ravinto-opas

Ravinto-opas on eräänlainen työkalupakki, joka sisältää työkalut omasta jaksamisestaan ja terveydestään huolehtimiseen ravinnon avulla. Opas on kirjoitettu käytännönläheisesti ja keskeisenä tavoitteena on opettaa yksilölle kuinka syödä terveellisesti mutta samalla joustavasti huomioiden eri elämäntilanteet. Opas ei perustu tietyn tiukasti rajatun ravinto-ohjelman ympärille, vaan oppaan avulla lukija oppii itse reflektoimaan terveellisen ruokavalion kulmakiviä. Tiukat ravinto-ohjelmat toimivat harvoin pitkällä aikavälillä vaikka saattavatkin joillekin toimia esimerkiksi laihduttamisen alkusysäyksenä. Tiukasti strukturoidut ravinto-ohjelmat perustuvat pitkälti itsekieltoon ja äärimmäisyyksiin, ja tällaiset ruokavaliot vaativat pitkällä aikavälillä onnistuakseen ammattitaitoista apua. 

Opas sisältää kolme eri askelta, joissa jokaisessa kerrotaan eri tavoista syklittää syömistä. Ensimmäisessä askeleessa perehdytään terveellisen perusruokavalion kulmakiviin, ravinnerikkaisiin ruokiin ja lisäravinteisiin. Toisessa ja kolmannessa askeleessa opetetaan puolestaan syklittämään makroravinteita eri tavoin.