Stressaako? Onko liikunnasta lääkkeeksi?

Riittävän hyvä fyysinen toimintakyky takaa sen, että kykenemme selviytymään arjesta ilman ongelmia. Yleensä ongelmia arjessa selviytymiselle aiheutuu silloin, kun yksilön toimintakyky on riittämätön tavallisesta arjesta poikkeavien tilanteiden hoitamiseksi. Esimerkiksi työkiireet, parisuhde- […]

Lihaskuntoharjoittelua kaikille

Ihmiset mieltävät lihaskuntoharjoitteluksi hyvin monenlaiset liikunnanmuodot. Esimerkiksi voimaharjoitteluksi mielletään usein kaikki vapailla painoilla tehtävät harjoitteet, jotka kuormittavat useita lihasryhmiä ja vaativat hyvää lihasten välistä ja sisäistä koordinaatiota. Vapailla painoilla harjoittelu on […]

Sosiaalinen media, liikunta ja työkyky

Viime viikolla HeiaHeia julkaisi sivuillaan graduuni ja siitä tehtyyn haastatteluun pohjautuvan jutun: http://www.heiaheia.com/info/fi/yleinen/gradu-heiaheian-yhteisollisyys-hyodyttaa-fyysisesti-psyykkisesti-ja-sosiaalisesti/ Haastattelussa kävimme läpi sosiaalisen median, liikunnan ja työkyvyn välisiä vaikutusmekanismeja erityisesti HeiaHeian näkökulmasta käsin. HeiaHeia on hyvä […]